CONTACT

Adil jobber med, og fokuserer for tiden på foredrag for unge. Adils favorittaktivitet er uten tvil å kommunisere med mennesker. Han har alltid likt å formidle tanker, verdier, erfaringer og følelser. I form av et foredrag på to timer deler han livshistorien sin hvor han går igjennom temaer som motgang, utenforskap, inkludering, integrering, selvdisplin, motivasjon, mestring, selvverd, mot og kjærlighet. Hva skal til for å finne styrke til å følge drømmene sine? Kan man snu motgang i sitt liv om til en styrke? Adils historie og erfaringer dekker mange områder.

CONTACT@ADIL.NO


TILBAKEMELDINGER ETTER FOREDRAG:

Stjørdal kommune

Adil Khan er et forbilde og en motivator for ungdommer. Opplevelsen av å være publikum på dette foredraget gjør noe med deg som menneske. Hans kroppsspråk og verbalitet fanger oss inn i hans livsreise fylt med mange følelser. Man kunne kjenne på glede og sorg, latter og gråt, lidenskap og avsky, kjærlighet og hat for å nevne noe. Formidlingsevnen Adil Khan har engasjerer publikum og rører ved noe. Han er en artist og en kunstner, samtidig som han er en helt vanlig ungdom og gutt! Det rørte meg både i mitt arbeid som helsesøster, som mamma og som et menneske. Dette er en historie alle ungdommer i Norge må få høre!

Liv Johanne Dahlø Rekstad - Helsesøster, Stjørdal Kommune

 

Suldal kommune

«Adil Khan holdt foredrag i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2016, med temaet «Fordi livet forandrer seg…». Alene på scenen, uten annet enn sin historie å støtte seg til, fikk vi i salen et ekte møte med Adil. Vi fikk være med på hans reise i livet. Den reisen som synes på utsiden og kan måles i suksess og prestasjoner. Og reisen på innsiden: den som preges av negative, nedvurderende og kritiske dialoger, eller som kan trenes opp til kjærlighet til og aksept av seg selv. Folk kjenner seg igjen og kan bruke hans ord som inspirasjon og motivasjon i egne liv, og han har gitt folk noe å tenke på. Det er ikke et foredrag man drar hjem og glemmer. VG1-klassene fikk i oppgave å sammenfatte budskapet hans i en setning; Ikke gi opp, sa de da. Så han har formidlet håp! Det er dessuten sjelden vare å sitte på foredraget i 1,5 time uten pause med ungdommer som ikke blir tydelig utålmodige og rastløse. Adil klarte dette, det er i seg selv en god tilbakemelding på at det han snakket om både fenger og treffer.»

Anne Lise Pedersen, Arrangementansvarlig for Verdensdagmarkeringen

 

Flekkefjord Frivilligsentral

"Flekkefjord kommune arrangerte verdensdagen 2016 i samarbeid med Flekkefjord ungdomsskole og Frisk og Frivilligsentralen. I år ønsket vi å fokusere på ungdom og psykisk helse, og Adil og hans foredrag viste seg å være akkurat det vi var på jakt etter. Han fikk en fantastisk kontakt med elevene og publikum. Det jeg vil trekke frem er hans evne til å kommunisere med elevene og hans formidlingsevne til denne gruppen. Han hadde elevene i sin hule hånd i 1,5 time. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra foreldre at elevene hadde tatt frem tema fra foredraget da de kom hjem og diskutert videre hjemme. Vi fikk også veldig gode tilbakemeldinger fra Psykisk helsetjenester, kommunelege og skolepsykologen som også deltok på arrangementet. Vi som arrangør hadde god dialog med Adil i forkant av arrangementet. Han satte også av god tid til å møte både ungdommen og publikummet i Kultursenteret. Det satte de stor pris på."

Marianne Hafte, Daglig leder

 

Mental Helse Lørenskog

«Adil kom til oss en kveld i oktober, og det ble en uforglemmeig kveld, og han tok våre hjerter med seg. Han formidlet sin historie med gnistrende energi, med et levende kroppspråk og en utrolig ærlighet og åpenhet. Tilhørerne var som trollbundet, og det var tydelig at han “traff” oss med sin modige nærhet. Han delte med oss, både det såre og vonde, og det gode og inspirerende. Adils personlige engasjement og ekte følelser, hans hjertevarme, hans finfølelse og gode vilje, strakk seg langt ut over foredraget, for han ble hos oss hele kvelden. Han tok seg tid til å snakke med hver enkelt av de som ønsket noen ord med ham, personlig og varm. Det var lett å føle nærhet til Adil, for han delte så raust av seg selv, og det har satt spor hos oss. Kjennskap og vennskap oppsto, og vi gleder oss til neste gang han kommer.»

Bjørg Gundersen, lokallagsleder

 

Nydalen videregående skole

"Adil Khan har vært foredragsholder på Nydalen vgs to ganger – høsten 2014 og høsten 2015. Foredragene har vært knyttet opp til skolens arbeid innenfor psykisk helse og som et ledd i å markere "Verdensdagen for psykisk helse". Adil kommuniserer svært bra med ungdom og lærere. Han er åpen, ærlig og tydelig i sitt budskap rundt viktigheten av å ta vare på egen og andres psykiske helse, ha tro på seg selv og følge drømmene sine. Ved å gi mye av seg selv og være personlig har han nærmest "trollbundet" tilhørerne ved Nydalen vgs. Ungdom kan kjenne seg igjen og identifisere seg med mye av det Adil formidler, og således er innholdet i hans foredrag svært relevant i forhold til arbeid med psykisk helse. Elevene ga også svært gode tilbakemeldinger vedr. foredragene i etterkant, og lærerne kunne bruke dette i sitt videre arbeid."

Grethe Rostad, Ass. rektor

 

NAV

"Til Mulighetskonferansen i 2014 engasjerte vi Adil Khan til å holde et inspirasjonsforedrag. Vi opplevde samarbeidet med Adil som svært konstruktiv og givende. Han forstod raskt hva vi var ute etter og leverte et profesjonelt opplegg og en sterk historie som vi opplevde traff deltagerne veldig bra i deres virkelighet. Adil ble en stor suksess på konferansen det året, og han var raus med tiden sin og imøtekom deltakerne på en proff og svært vennlig måte både før og etter innlegget sitt."

Hege Fostervoll, Prosjektleder Mulighetskonferansen